ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමඔබේ රැහැන්

ආරක්ෂිත දැයි තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ඔබේ රැහැන් පරීක්ෂා කිරීම වැදගත් වේ. අපි උපදෙස් කිහිපයක් මෙහි දක්වා ඇති බැවින් ඔබගේ නිවසේ රැහැන් ආරක්ෂිත බව සහතික කර ගත හැකිය

ඔබේ රැහැන් පරීක්ෂා කිරීමට ඔබට අවශ්‍යද?

ඔබේ නිවසේ රැහැන් අවුරුදු 20 ට වඩා පැරණි නම්, එය පරීක්ෂා කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය කිරීමට අපි ඔබට නිර්දේශ කරමු. එය වසර පහක කාල පරාසයකින් පරීක්ෂා කර බැලීම, ඔබේ රැහැන්වලට අමතර උපකරණ හෝ විදුලි පහන් දරාගත හැකි බවට වග බලා ගැනීම සහ භූගත පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම නුවණට හුරුය. සෑම විටම සුදුසුකම් ලත් විදුලි කාර්මිකයෙකු භාවිතා කරන්න

විදුලි ආරක්ෂාව – ප්‍රධාන කරුණු

ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලිය සම්බන්ධව වාර්ෂිකව මරණ 80 ක් හා අනතුරු 4,000 ක් පමණ සිදු වේ, එබැවින් ඔබේ පරිශ්‍රය තුල එය සිදුවිය නොහැකි යැයි නොසිතන්න

 1. ඔබ LECO ප්‍රදේශයේ දේපලක් කුලියට ලබා දෙන්නේ නම් නම් විදුලි උපකරණ සහ විදුලි පද්ධතිය ආරක්ෂිත බව සහතික කළ යුතුය.
 2. විදුලි උපකරණ පිළිබඳ වාර්ෂික ආරක්‍ෂිත පරීක්‍ෂා කිරීම සඳහා දැනට නීති ප්‍රකාරව අවශ්‍යතාවයක් නොමැත, නමුත් යම් දෙයක් වැරදී ගියහොත් ඔබ වගකිව යුතු බැවින් එය කිරීම සුදුසුය.
 3. පරිශ්‍රයේ ඇති සියලුම උපකරණ සඳහා කුලී නිවැසියන්ට මෙහෙයුම් සහ ආරක්‍ෂිත උපදෙස්වල පිටපත් ලබා දෙන බවට ඔබ සහතික විය යුතු අතර ඔබ නිරන්තර පරීක්ෂාවන් සිදු කළ යුතුය.
ඔබේ නේවාසික දේපල තුළ දෘශ්‍ය පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට ඔබට උපදෙස් දෙනු ලබන අතර (ආරක්ෂිත පිරික්සුම් ලැයිස්තුවක සටහන් කරන්න), වරින් වර සුදුසුකම් ලත් විදුලි කාර්මිකයෙකු විසින් පරීක්ෂාවන් සිදු කරන්න.
 1. සුදුසුම වනුයේ, විදුලි පද්ධතිය නවතම රැහැන් රෙගුලාසිවලට අනුකූල වන බවට සහතික වීමයි.
 2. විදුලි පරිපථවලට ට්‍රිප් ස්විචයක් (RCD) අවශේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනයක් සවි කර ඇති බවට වග බලා ගන්න.
 3. මිලදී ගත් උපකරණ සම්පුර්ණ හා වැඩ කරන පිළිවෙලට ඇති බවට වග බලා ගන්න - මිලදී ගැනීමේ රිසිට්පත් තබා ගන්න.
 4. පාවිච්චි කළ (Second Hand) උපකරණ භාවිතයේදී ඒ සඳහා විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න – සෑම විටම මෙම භාන්ඩ පරීක්ෂා කර බලන්න.
 5. මෙහෙයුම් උපදෙස් සහ ආරක්ෂිත අනතුරු ඇඟවීමේ දැන්වීම් උපකරණ සමඟ සපයා ඇති බවට සහතික වන්න.
 6. භූගත ඇවුණුම් (පතුර) ක්‍රියාත්මක වන බවට සහතික වන්න.
 7. විදුලි කෙවෙනි , සජීවී වයරය ආවරනය කල සහ උදාසීන කූරු සහිත අනුමත කල වර්ගයේ විදුලි කෙවෙනි බවට සහතික කර ගන්න.
 8. ප්ලග් සහ සොකට් විශාල විදුලි අවශ්‍යතා සඳහා BS1363 හෝ BS1363 / A ට අනුකූල වන බවට සහතික වන්න.
 9. සියලුම ෆියුස්, නිවැරදි වර්ගයට හා ශ්‍රේණිගත කිරීමට අනුගත වන බවට වග බලා ගන්න.
 10. කුලී නිවැසියන්; ප්‍රධාන ස්විච් පුවරුව, විලායකයන් සහ එකලනය කිරීමේ ස්විචයයේ (හුදකලා ස්විචයේ) පිහිටීම සහ ප්‍රවේශය ඇති බව දන්නා බවට වග බලා ගන්න.
 11. ලැයිස්තුවේ ඇති සියළුම විලායක ශ්‍රේණීන් ගැන සටහනක් සාදන්න.

කිසියම් උපකරණයක රැහැන් පථය හෝ ආරක්ෂාව පිළිබඳව ඔබට යම් සැකයක් ඇත්නම් සුදුසුකම් ලත් විදුලි කාර්මිකයෙකුගෙන් විමසන්න.

මෙය සිදු කිරීම සඳහා අපි මෙම නිර්දේශයන් කරමු

 1. ඉඩම් හිමියාගේ හෝ නියෝජිතයාගේ වාර්ෂික දෘශ්‍ය පරීක්ෂණ – මෙය ආරක්ෂිත පිරික්සුම් ලැයිස්තුවක ලේඛනගත කිරීම.
 2. කුලී නිවැසියන්ගේ; මාරු කිරීමේ ස්විච් (Change-Overs),විදුලි උපකරණ පිලිබද වාර්ථා සටහන්, එවායේ තත්ත්වයන් සහ සවිකර ඇති විලායකයන් (fuses) පිළිබඳ පරීක්ෂණ.
 3. සුදුසුකම් ලත් විදුලි කාර්මිකයෙකු විසින් වරින් වර විදුලි උපකරණ පරීක්ෂා කිරීම.
 4. ආරක්ෂාව සහ විදුලි පද්ධතිය වත්මන් විදුලි රෙගුලාසි වලට අනුකූලද යන්න සහතික කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් විදුලි කාර්මිකයෙකුගේ වාර්ෂික පරීක්ෂණ 5 ක්.
 5. මෙම පරීක්ෂණවල සියලුම වාර්තා තබා ගන්න.

ආරක්ෂාව පළමුව… … විදුලි බලය ක්‍රියා විරහිත කරන්න

විදුලි පරිපථයක හෝ උපාංගයක වැඩ කරන විට, විදුලි කම්පනය හෝ විදුලි රැහැන්වලට හෝ උපාංගවලට වන හානිය වළක්වා ගැනීම සඳහා දී ඇති පරිපථයේ වැඩ කිරීමට පෙර සෑම විටම විදුලිය විසන්ධි කරන්න. විදුලිය ක්‍රියා විරහිත කිරීම වැදගත් වනවා පමණක් නොව, පරිපථ පරීක්ෂකයක් මගින් (Tester) පරිපථය සැබවින්ම අක්‍රිය වී ඇති බවට වග බලා ගැනීම සඳහා පරිපථය පරීක්‍ෂා කිරීම සමානව වැදගත් වේ. මෙම පරිපථයට විදුලි බලය ලබා නොදෙන ලෙස හෝ භාවිතයෙන් තොර කර ඇති බව අන් අයට පවසන අනතුරු ඇඟවීමේ ලේබලයකින් සළකුණු කර නැතිනම්, යමෙකු ඔබට පිටුපසින් පැමිණ ඔබ වැඩ කරන පරිපථය සක්‍රිය කිරීමේ හැකියාව සෑම විටම පවතී.

උපාංග හෝ පෙට්ටිවල වයර් නිරාවරණය වී ඒවාට සම්බන්ධ වී හෝ සම්බන්ධ නොවී එල්ලී ඇති විට විදුලි ටේප් (පරිවාරක පටිය) ඔබේ මිතුරා විය හැකිය. විදුලි පරිපථය වසා දැමීමත් සමඟ, ආරක්ෂාව සඳහා පරීක්ෂා කරන ලද පරිපථය, සහ උපාංගය හෝ සම්බන්ධතාවය නිරාවරණය කිරීම සඳහා පරිවරණය කළ මෙවලම්ද සමග; පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය පරිපථයේ කොටස විසන්ධි කිරීමට දැන් ආරක්ෂිතයි.

භූගත කිරීම නිසි පරිදි දැයි පරීක්ෂා කරන්න

විදුලි පරිපථ සහ උපාංග සමඟ කටයුතු කිරීමේදී ආරක්ෂාව සඳහා නිසි භූගත කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. බොහෝ අවස්ථාවලදී උපකරණයක් භූගත කිරීමක් නොමැතිව ක්‍රියා කළද එය නිසැකවම නිර්දේශ කල නොහැකිය.
Follow us

 

Contact us

 • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
 • No. 411, Galle Road,
 • Colombo 03, Sri Lanka.
 • +094 011 2371 600
 • +094 011 2371 671
 • general@leco.lk