ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමවිදුලිය බිඳ වැටීම් පිලිබද දැනුම්දීම (විසන්ධිවීම්)

ඔබේ විදුලි සැපයුම් අඛන්ඩ ලෙස පවත්වාගෙන යාම සහතික කිරීම සඳහා අපි සෑම දෙයක්ම සිදුකරමු. නමුත් සමහර විට විදුලි විසන්ධිවීම් සිදුවිය හැකිය. විදුලි විසන්දියකදී ඔබට උදව් වන උපදෙස් කිහිපයක් මෙන්න.

 1. ඔබේ අසල්වැසියන් සමඟ පරීක්ෂා කරන්න

  1. ඔබගේ අසල්වැසියන්ට හෝ ඔබේ වීදියේ වෙනත් නිවාසවලට විදුලිය විසන්ධි වී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරන්න.
  2. එය රාත්‍රියක් නම්, ඔබට විදුලිය ඇනහිටීමක් ඇත්දැයි පැවසීම පහසුය.
  3. එය දිවා කාලයේ නම්, ඔබේ අසල්වැසියන්ගෙන් ඔවුනට තවමත් විදුලිය තිබේදැයි විමසන්න.
  4. ඔවුනට විදුලිය ඇත්නම්, බොහෝ විට දෝෂය ඔබගේ විදුලි සම්බන්ධතාවයේ හෝ අභ්‍යන්තර දෝෂයක විය හැකිය.
   
 2. ඔබේ ෆියුස් (විලායකය) සහ ට්‍රිප් ස්විච (පැන්නුම් ස්විචය) පරීක්ෂා කරන්න

  ඔබගේ ට්‍රිප් ස්විචය සහ MCB (සිඟිති පරිපථ බිඳින) / fuses (විලායකයන්) පරීක්ෂා කර ඒවා නිසා විදුලිය විසන්ධි වී ඇත්දැයි බලන්න. ඒවා විසන්ධි වී තිබේ නම්, බොහෝ විට ඔබට දෝෂ සහිත උපකරණයක් හෝ ඔබේ රැහැන් සම්බන්ධ ගැටළු තිබේ.

   
 3. විදුලිය ඇනහිටීම (විසන්ධි වීම) වාර්තා කරන්න

  විසන්ධි වීමට හේතුව අභ්‍යන්තර දෝෂයක් නිසා නොවන බව ඔබ තීරණය කර ඇත්නම්, කරුණාකර විදුලිය බිඳවැටීම් වාර්තා කිරීම සඳහා වහාම ඔබේ පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය හෝ LECO ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය (1910) අමතන්න. කඩිනම් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ඔබගේ විදුලි ගිනුම් අංකය සඳහන් කිරීම ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

   
 4. වෙනත් උපදෙස්

  • විදුලි උඳුන, හීටර් සහ රූපවාහිනී, පරිගණක වැනි සංවේදී විදුලි උපකරණ ක්‍රියා විරහිත කරන්න.
  • වැඩිහිටි, අවදානමට ලක්විය හැකි අසල්වැසියන් හෝ ඥාතීන් ගැන විමසා බලන්න.
  • ඔබ විදුලි ජනක යන්ත්‍රයක් භාවිතා කරන්නේ නම් කාබන් මොනොක්සයිඩ් විෂවීමකට ඉඩ ඇති නිසා ඔබ එය ස්ථානගත කරන්නේ කොතැනදැයි සැලකිලිමත් වන්න. විදුලි ජනක යන්ත්‍රය වටා ඔක්සිජන් සැපයීමට සහ දුම ඉවත් කිරීමට සඳහා ප්‍රමාණවත් වායු ප්‍රවාහයක් ඇති බවට වග බලා ගන්න
  ඔබගේ ට්‍රිප් ස්විචය (RCD) (අවශේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනය) සහ MCB (සිඟිති පරිපථ බිඳිනය) / ෆියුස් (විලායකය) පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද
  1. ඔබට ට්‍රිප් ස්විචයක් (පැන්නුම් ස්විචය) තිබේදැයි පළමුව පරීක්ෂා කරන්න. එය RCD (අවශේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනය) හෝ ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) (බිම ගැන්නුම පරිපථ බිදිනය) ලෙසද හැඳින්වේ.මෙය ප්‍රධාන ස්විච් පුවරුවේ (MSB) හෝ ෆියුස් පෙට්ටිය (විලායක පෙට්ටිය) හෝ ආසන්නයේ ඇත.
  2. ඔබට හදුනා ගැනීමට අපහසු නම්, MSB (ප්‍රධාන ස්විච් පුවරුව) / විලායක පෙට්ටිය දෙස බලන්න. ඔබට ට්‍රිප් ස්විචයක් (පැන්නුම් ස්විචය) තිබේ නම්, ඔබට ‘push to test”යනුවෙන් බොත්තමක්, තීරුවක් හෝ ‘reset බොත්තමක් දැකගත හැකිය.
  3. පරිශ්‍රයට ට්‍රිප් ස්විචයක් (පැන්නුම් ස්විචය) නොමැති බව ඔබ සොයා ගත්තේ නම්, ඔබේ ආරක්ෂාව සඳහා හැකි ඉක්මනින් ට්‍රිප් ස්විචයක් සවි කිරීම අවශ්‍ය බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
   
  ට්‍රිප් ස්විචය (පැන්නුම් ස්විචය) සක්‍රිය නම්:
  1. ට්‍රිප් ස්විචය (පැන්නුම් ස්විචය) ක්‍රියා විරහිත කර නැවත ක්‍රියාත්මක කරන්න. සමහර විට මෙම ආරක්‍ෂිත ඇටවුම භෞතිකව චලනය නොවී ක්‍රියාත්මක වී තිබිය හැක, එසේ කිරීමෙන් උපාංගය මුල් අවස්ථාවට (Re-set-) ගත හැක.
  2. සැපයුම යථා තත්වයට පත් නොවුනේ නම්, ‘Test’ බොත්තම ඔබන්න. ස්විචය ක්‍රියාවිරහිත වේ නම් ඔබට MSB (ප්‍රධාන ස්විච් පුවරුව) දක්වා විදුලිය ඇති අතර සමහර පරිපථවල අභ්‍යන්තර දෝෂ හෝ පුපුරා ගිය ෆියුස් (විලායක) නිසා විදුලිය නොමැත. එයට හේතුව “push to test” බොත්තමට ක්‍රියාත්මක විය හැක්කේ ඔබේ බාහිර විදුලි සැපයුම යහපත්ව නිසි අයුරින් පවතී නම් පමණි.
  3. ට්‍රිප් ස්විචය (පැන්නුම් ස්විචය) සක්‍රිය කර “push to test” බොත්තම මගින් ස්විචය විදුලිය විසන්ධි නොකරන්නේ නම්, එයට හේතුව බාහිර විදුලි සැපයුම නොමැති වීමයි.
  4. කෙසේ වෙතත්, ට්‍රිප් ස්විචයේ (පැන්නුම් ස්විචයේ) ඇති අඩුපාඩු නිසා “push to test” බොත්තම එබුවත් විදුලිය විසන්ධි නොවනු ඇත. සෑම මාස දෙකකට වරක් “push to test” බොත්තම එබීමෙන් ට්‍රිප් ස්විචයේ (පැන්නුම් ස්විචයේ) ක්‍රියාකාරීත්වය පරීක්ෂා කල යුතුය. ට්‍රිප් ස්විචය (පැන්නුම් ස්විචය) දෝෂ සහිත බව ඔබ දුටුවහොත්, ඔබේ ආරක්ෂාව සඳහා හැකි ඉක්මනින් ට්‍රිප් ස්විචයක් (පැන්නුම් ස්විචයක්) මාරු කිරීම අවශ්‍ය වේ.
  ට්‍රිප් ස්විච්චය අක්‍රීය නම්:
  1. එය නැවත “ON” ස්ථානයට මාරු කිරීමට උත්සාහ කරන්න. එය “ON” වී ඇති නමුත් සැපයුම තවමත් අක්‍රිය නම්, ඔබ ෆියුස් පෙට්ටියේ ප්‍රධාන ස්විචය ක්‍රියා විරහිත කර නොමැතිදැයි පරීක්ෂා කරන්න.
  2. ට්‍රිප් ස්විචය සැණින් (එක්වරම) විලායනය වන්නේ නම්, ඔබේ රැහැන් වල, උපකරණයක හෝ ෆියුස් පෙට්ටියේ දෝෂයක් තිබේ. ඉන්පසු ඔබ MSB හි (ප්‍රධාන ස්විච් පුවරුවේ) ඇති MCB (සිඟිති පරිපථ බිඳිනය) අක්‍රිය තත්වයට මාරු කරන්න හෝ ෆියුස් ඉවත් කර ට්‍රිප් ස්විචය නැවත ON (ක්‍රියාත්මක) තත්ත්වයට පත්කරන්න. එවිට ට්‍රිප් ස්විචය දිගටම ක්‍රියාත්මකව පැවතිය යුතුය.
  3. ට්‍රිප් ස්විචය යළිත් ‘අක්‍රීය-OFF’ ස්ථානයට මාරු වුවහොත් ඔබේ MSB/ ෆියුස් පෙට්ටියේ හෝ ට්‍රිප් ස්විචයේ දෝෂයක් තිබේ.
 5. ඔබේ උපකරණ පරීක්ෂා කරන්න

  ඔබේ උපකරණ, ෆියුස් පෙට්ටිය හෝ රැහැන්වල දෝෂයක් ඇතැයි ඔබ සිතන්නේ නම් ඔබට සුදුසුකම් ලත් විදුලි කාර්මිකයෙකු අවශ්‍ය වන අතර එය ඔබම අලුත්වැඩියා කිරීමට උත්සාහ නොකළ යුතුය.

  ඔබේ රැහැන්වල හෝ උපකරණයක දෝෂයක් හදුනාගන්නේ කෙසේද
  1. ඔබේ නිවසේ ප්‍රධාන ස්විච් පුවරුව / ෆියුස් පෙට්ටිය තුළ සිඟිති පරිපථ බිඳිනයන් (mcbs, මේවා සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ / පහළ මාරු කල හැකි ස්විචයන් වේ) හෝ නැවත ඇදිය හැකි රැහැන් දැමිය හැකි ෆියුස් ඇත. ප්‍රධාන ස්විච් පෙට්ටියට ප්‍රධාන ස්විචයක් / වියෝජකයක් සහ ට්‍රිප් ස්විචයක් තිබිය යුතුය.
  2. ප්‍රධාන ස්විචයෙන් විදුලිය විසන්ධි කිරීමෙන් අනතුරුව, සියලුම MCB (සිඟිති පරිපථ බිඳිනයන් ) අක්‍රීය කරන්න/සියළුම (විලායකයන්) ෆියුස් ගලවන්න. කිසියම් ෆියුස් එකක හෝ හානි වී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරන්න.
  3. ඉන්පසු නැවත විදුලි සැපයුම ක්‍රියාත්මක නොකර එක MCB (සිඟිති පරිපථ බිඳින) එකක් නැවත ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයට පත්කරන්න/එක ෆියුසයක් (විලායකයක්) නැවත සවි කරන්න, ඉන්පසු නැවත විදුලි සැපයුම ක්‍රියාත්මක කරන්න.
  4. විදුලි සැපයුම යථා තත්වයට පත් කලත් ට්‍රිප් ස්විචය ක්‍රියා විරහිත නොවන්නේ නම්, නැවත ඔබේ විදුලිය ක්‍රියා විරහිත කර වරකට MCB (සිඟිති පරිපථ බිඳිනයක්) / Fuse (විලායකයක්) එකක් සඳහා බැගින් ක්‍රියාවලිය නැවත සිදු කරන්න.
  5. අවසානයේදී දෝෂ සහිත පරිපථය මඟින් ට්‍රිප් ස්විචය ක්‍රියාත්මක වීම වනු ඇත, මෙය සිදු වූ විට විදුලිය නැවත ක්‍රියා විරහිත කර අවසන් mcb ස්විචය නැවත ක්‍රියා විරහිත තත්ත්වයට පත්කරන්න / නැවත ෆියුස් ඉවත් කරන්න.
  6. ඉන්පසු ඔබගේ අනෙක් පරිපථ වලට අදාල mcbs (සිඟිති පරිපථ බිඳින) නැවත “ON” කරන්න / අනෙක් සියලුම ෆියුස් ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න. නැවත වරක් විදුලිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී එක දෝෂයක් පමනක් තිබේ නම් බලය දිගටම පැවතිය යුතුය. දැන් ඔබ දෝෂ සහිත පරිපථය හුදකලා කර ඇත. ඊළඟ පියවර වන්නේ වැරදි උපකරණ හඳුනා ගැනීමයි.
  7. විදුලිය නැවත ක්‍රියා විරහිත කිරීමේදී, දෝෂ සහිත පරිපථයේ සම්බන්ධිත සෑම උපකරණයක්ම (ගුවන්විදුලි, රූපවාහිනී, රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර, රයිස් කුකර්, බ්ලෙන්ඩර්, ජල පොම්ප ආදිය) ඉවත් කළ යුතුය. එය අවසන් වූ පසු, mcb (සිඟිති පරිපථ බිඳින) “ON” කර විදුලිය නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමට උත්සාහ කරන්න. කිසිවක් සම්බන්ධ කර නොමැතිව ට්‍රිප් ස්විචය නැවත අක්‍රීය වන්නේ නම්, රැහැන් ඇදීමේ ගැටලුවක් විය හැකි අතර එය නිවැරදි කිරීමට ඔබට සුදුසුකම් ලත් විදුලි කාර්මිකයෙකුගේ සේවය අවශ්‍ය වේ.
  8. විදුලිය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකව පවතින්නේ නම් සහ ට්‍රිප් ස්විචය ක්‍රියා විරහිත නොවන්නේ නම්, ඔබ ඉවත් කළ උපකරණ එකක් හෝ කිහිපයක් දෝෂ සහිතය.
  9. නැවත විදුලි සැපයුම නවතා එක් උපකරණයක් පේනුවට (Plug) සම්බන්ධ කර ඉන්පසු විදුලි සැපයීම නැවත ලබාදෙන්න. ට්‍රිප් ස්විචය ක්‍රියා විරහිත වන තෙක් මෙය නැවත කරන්න. මෙය සිදු කරන විට ඔබ නැවත පරීක්ෂා කිරීමට පෙර අවසන් වරට ප්ලග් (පේනුගත) කල දෙය ඉන් ඉවත් කළ යුතුය. විදුලිය ක්‍රියාත්මකව රැඳී තිබේ නම් ඔබ දෝෂ සහගත උපකරණය සොයාගෙන ඇත.

  ඔබේ රැහැන්වල, උපකරණයක හෝ ඔබේ ෆියුස් පෙට්ටියේ දෝෂයක් ඔබ සොයාගෙන ඇත්නම්, එම දෝෂය ඔබම අලුත්වැඩියා කිරීමට උත්සාහ කරනවාට වඩා සුදුසුකම් ලත් විදුලි කාර්මිකයෙකුගේ සේවය ලබා ගැනීම සැමවිටම නිර්දේශ කෙරේ. උපදෙස් සඳහා LECO අමතන්න.
Follow us

 

Contact us

 • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
 • No. 411, Galle Road,
 • Colombo 03, Sri Lanka.
 • +094 011 2371 600
 • +094 011 2371 671
 • general@leco.lk