ලෙකෝ

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමනිති අසන පැණ

නිසි පරිදි පුරවා ඇති අයදුම්පත සහ වෙනත් උපකාරක ලියකියවිලි සමඟ අදාළ පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ඔබට සේවා සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගත හැකිය. අයදුම්පත සහ උපකාරක ලියකියවිලි පිළිබඳ තොරතුරු ශාඛා කාර්යාලයෙන් හෝ ඔබේ ප්‍රදේශයේ පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයකින් නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. ඔබ ලේඛන ඉදිරිපත් කළ පසු ඔබට යොමු අංකයක් ලැබෙනු ඇති අතර වැඩිදුර යොමු කිරීම් සඳහා කරුණාකර මෙම අංකය රඳවා ගන්න. ඔබට අපේ වෙබ් අඩවියෙන් අයදුම්පත බාගත කර ගැනීමද කල හැක. ඔබ සම්පූර්ණ අයදුම්පත් කට්ටලය භාර දුන් පසු, වැඩ කරන දින 14 ක් තුළ සේවාව සඳහා ඇස්තමේන්තු ලබා දෙනු ඇත. අවශ්‍ය ගෙවීම් කිරීමෙන් පසු සේවා සම්බන්ධතාවය වැඩකරන දින 14 ක් ඇතුළත තෙවන පාර්ශවීය විරෝධතා නොමැතිනම් ලබා ගත හැකිය.

LECO විදුලි පාරිභෝගිකයින්ට මාසික විදුලි බිල්පතේ වැඩිපුර විස්තර කර ඇති පරිදි කිසිදු අමතර ගාස්තුවකින් තොරව බැංකුවල සහ කාගිල්හි ෆුඩ් සිටි වලදී ගෙවීම් කළ හැකිය. බිල්පත් ගෙවීම මුදල් මගින් හෝ චෙක් පත් මගින් ඕනෑම ශාඛා කාර්යාලයකින් කළ හැකිය. තවද, ඔබේ බිල්පත් ශාඛා කාර්යාලයේ දී ගෙවීම් සදහා HSBC හෝ AMEX ක්‍රෙඩිට් කාඩ් භාවිතා කිරීමේ පහසුකම් තිබේ. ඊට අමතරව, අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබට බිල්පත් ගෙවිය හැකිය.

බිල්පතේම දක්වා ඇති බිල්පත මුද්‍රණය කිරීමට පෙර අවසන් ගෙවීම සිදු කර ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරන්න. ඊට පසුත් තවදුරටත් ගෙවීම් කර ඇත්නම් කරුණාකර අදාළ ශාඛා කාර්යාලය සමඟ පරීක්ෂා කරන්න.

  1. අවසන් ගෙවීම් කළ දිනට පසු කිසිදු ගෙවීමක් සිදු නොකළේ නම්, දැන්වීමේ දක්වා ඇති මුදල අවම වශයෙන් ගෙවීමට කටයුතු කරන්න.
  2. ඔබ අවසාන දිනයේ (එනම් දැනුම් දීමෙන් 10 වන දින) ගෙවීමට අදහස් කරන්නේ නම්, අදාළ ශාඛා කාර්යාලය හැර වෙනත් ස්ථානයකට කරන ගෙවීම් යාවත්කාලීන වීමට පැය 24 ක් ගතවන නිසා විසන්ධි වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා අදාළ ශාඛා කාර්යාලයට පමණක් ගෙවීම කරන්න.

ඔබට සම්බන්ධ විය හැකිය

  1. මාසික විදුලි බිල්පතේ දක්වා ඇති දුරකථන අංක භාවිතා කරමින් ඔබේ ප්‍රදේශයේ අදාළ පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය හෝ බෙදාහැරීම් පාලන මධ්‍යස්ථානය හා සම්බන්ධ විය හැක.
  2. 1910 ඇමතීමෙන් 24 පැය ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය හා ඔබට සම්බන්ධ විය හැක.

reg (හිස්තැනක්) අංක 10 කින් යුත් LECO ගිණුම් අංකය සදහන් කර අංක 0714643643 ට කෙටි පණිවිඩයක් (SMS) යවන්න. ඔබ කෙටි පණිවුඩයක් යැවූ පසු, ඔබ LECO SMS සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇති බව තහවුරු කිරීමේ කෙටි පණිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත. වැඩි විස්තර මෙතනින් බලන්න

අදාළ පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයට ලිඛිත ඉල්ලීමක් කරන්න, එවිට අපගේ සේවා නිලධාරීන් විසින් වැඩ කටයුතු සම්බන්ධව ඇස්තමේන්තුවක් ලබා දෙනු ඇත. ගෙවීම සිදු කළ පසු වැඩ කරන දින 14 ක් ඇතුළත නැවත ස්ථානගත කිරීම පාරිභෝගික සේවා නිලධාරීන් විසින් සිදු කරනු ලැබේ. කරුණාකර ඔබේ පරිශ්‍රයේ මීටරය, උපකරණ සහ අනෙකුත් LECO වත්කම්වල කිසිදු වෙනසක් කිරීමට අනවසර පුද්ගලයන්ට ඉඩ නොදෙන්න. එවැනි කාර්යයන් කළ යුත්තේ LECO හෝ බලයලත් කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු විසිනි. තවද, ගෙවීම් කළ හැක්කේ LECO ශාඛා කාර්යාලයකින් හෝ බලයලත් නියෝජිතයෙකු හරහා පමණි. ගෙවීමේදී, LECO විසින් නිල රිසිට්පතක් නිකුත් කරනු ලබන අතර, ඔබ ගෙවූ නිවැරදි මුදල සඳහන් රිසිට්පත ඔබට ලැබෙන බවට සහතික කර වැඩිදුර විමර්ශනය සඳහා එය රඳවා ගන්න.

පරිශ්‍රයේ හිමිකාරිත්වය / පදිංචිය වෙනස් වී ඇත්නම් නම සුදුසු පරිදි වෙනස් කළ යුතුය. මේ සඳහා අයදුම්පත් ශාඛා කාර්යාලයෙන් හෝ ඔබේ ප්‍රදේශයේ පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයෙන් ලබා ගත හැකිය. තවද ඔබට මෙම පෝරමය අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කිරීම කර ගත හැක.
Follow us

 

Contact us

  • Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd
  • No. 411, Galle Road,
  • Colombo 03, Sri Lanka.
  • +094 011 2371 600
  • +094 011 2371 671
  • general@leco.lk